Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.evahl.pl

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

(Zawartość strony internetowej www.sklep.evahl.pl, w tym prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, grafik, logotypów, zdjęć oraz jej wszystkie części składowe, nie mogą być powielane i kopiowane zarówno w części, jak i w całości bez zgody właściciela (chronione są prawem autorskim w całości oraz we fragmentach.) a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą pisemną z DORDŻE Eva HL.)

                                                             SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Reklamacje i dochodzenie roszczeń
§ 8 Dane osobowe
§ 9 Zastrzeżenia

                                                                      §1
                                                                  Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.
Dni robocze
– dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Usługa – dostępna w Sklepie usługa (ezoteryczna, numerologiczna, bioenergoterapeutyczna, wróżbiarska, astrologiczna etc.), będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.evahl.pl
Sprzedawca – DORDŻE Eva HL. Ewa Hejman-Lenga


                                                                        §2
                                                         Kontakt ze sprzedawcą

 1. Adres pocztowy: ul. Radockiego 272/5 Katowice 40-645
 2. Adres e-mail: shop@sklep.evahl.pl
 3. Telefon: 603-432-227

                                                                §3
                                                    Wymogi techniczne
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  a. urządzenie z dostępem do Internetu
  b. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.


                                                                       §4
                                                            Zakupy w sklepie

 1. Ceny Usług widoczne w Sklepie, są całkowitymi cenami zamówionych Usług.
 2. Sklep nie prowadzi sprzedaży towarów-  świec, kadzideł, amuletów etc.
 3. Koszty zamówienia są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczony czas trwania oraz ograniczoną liczbę Usług.
 5. Wybraną do kupienia Usługę należy dodać do koszyka w Sklepie.
 6. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie metod płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 7. Do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam Zakup” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 8. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu wraz z zaakceptowaniem Obowiązku Zapłaty przez Kupującego oraz naciśnięciem przycisku "Potwierdzam Zakup".
 9. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 10. W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży, Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego wiadomości na wskazany przez siebie adres e-mail, informujących Kupującego o stanie realizacji złożonego zamówienia.
 11. Po zakupie danej usługi, w ciągu 3 dni roboczych Sprzedający kontaktuje się z Kupującym, za pomocą e'mail lub telefonu, w celu ustalenia dogodnego terminu realizacji zamówienia.
 12. Kupujący otrzymuje Usługi, przekazane przez Sprzedającego w formie uzależnionej od wybranej przez siebie Usługi (rozmowa telefoniczna, sms, e’mail, etc.).
 13. Na życzenie Kupującego może być wystawiona Faktura. Sklep nie jest płatnikiem podatku VAT.
 14. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni roboczych. Jeśli przez ponad 5 dni roboczych, Kupujący nie zapłaci za zamówienie, lub Sprzedający nie będzie mógł skontaktować się z Kupującym, żeby zrealizować zamówienie – zamówienie zostanie Anulowane.
 15. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 16. Sklep zawiera Usługi Ezoteryczne, związane z Wróżeniem, Numerologią, Astrologią, Koloroterapią, Aromaterapią, Prognozowaniem Przyszłości, Doradztwem Duchowym, Rytuałami Przyciągającymi i Odcinającymi oraz Zabiegami Reiki. Usług tych, świadczonych w ramach Sklepu, nie można traktować jako porad psychologicznych ani opinii medycznych, nie mają również charakteru wiążącego wobec Kupującego na przyszłość. Można je jedynie traktować jako wskazówki a nie wiążące wyrocznie czy wiążące porady i rozwiązania.
 17. Wszystkie Usługi wykonywane są z należytą starannością, maksymalnym zaangażowanie oraz z zachowaniem pełnej dyskrecji przez Sprzedawcę. Usługi te są dopasowane do potrzeb (intencji) Kupującego,  jednak nie mogą one naruszać prawa oraz zasad dobrych obyczajów.
 18. Sprzedający dokłada wszelkich starań, do zapewnienia najwyższych standardów obsługi z zachowaniem etyki zawodowej.
 19. Sprzedawca jest autorem swoich tekstów, posiadając do nich wszelkie prawa autorskie oraz przedstawia własne wizje, których nie należy brać za wiedzę naukową w rozumieniu prawa.
 20. Sprzedawca w ramach Usługi może używać bioenergoterapii, aromaterapii, koloroterapii, magii, odczuwać (czytać) energię z Kart Tarota, Kart Lenormand, Kart Anielskich, Kart Klasycznych, znaków symboli, wahadeł, ziół, kamieni, znaków na niebie, przy pomocy czytania z gwiazd oraz wszelakich innych atrybutów magicznych lub uznanych za magiczne przez Sprzedawcę.
 21. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


                                                               §5
                                                          Płatności
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
   ING Bank Śląski 09 1050 1214 1000 0092 8142 9911
  2. za pośrednictwem platform płatniczych:
 • Imoje "ING"
 • Twisto Polska sp. z o.o.
 • Płatności24
 • Tpay.com
 • PayPal
 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia -w przeciwnym wypadku zastosowanie ma pkt.14 §4.

                                                                       §6
                                                        Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu przez Kupującego.
 2. Usługa o nazwie „Konsultacja Telefoniczna”, jest przeprowadzona przez Sprzedawcę. Maksymalny czas konsultacji określa Kupujący, podczas zakupu Usługi w Sklepie. Na życzenie Kupującego, Konsultacja telefoniczna może zakończyć się szybciej, co nie ma wpływu na zmniejszenie kwoty lub zwrot w całości lub częściowo, dokonanej wcześniej zapłaty przez Kupującego. Konsultacja nie może trwać dłużej jak wcześniej zakupiony jej określony czas. Jeśli z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czy Kupującego, nie dojdzie do ustalonej Usługi, może być ustalony inny dogodny termin realizacji zamówienia.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować zamówioną Usługę w terminie widniejącym w Sklepie przy opisie danej Usługi.


                                                               §7
                                    Reklamacje i
  dochodzenie roszczeń
 1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 2. Zakupiona Usługa może być zwrócona (rezygnacja Kupującego z zakupionej Usługi) do 14 dni przez Sprzedającego, jedynie przed jej wykorzystaniem i pod warunkiem, że nie doszło do rozpoczęcia realizacji Usługi. Zgłoszenie takie należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 3. Zrealizowana Usługa, zakupiona przez Kupującego nie podlega zwrotowi.
 4. Usługa w trakcie realizacji nie podlega zwrotowi a za rozpoczęcie realizacji Usługi, uważa się moment ustalenia z Kupującym terminu realizacji Usługi.
 5. Przy spełnieniu pkt.2 §7, zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący  zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 6. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

                                                         §8
                                               Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym z wykorzystaniem platform płatniczych.
 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

 1.  
  1. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 1. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 2. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                                                §9
                                                         Zastrzeżenia
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu i oświadczenia o obowiązku zapłaty. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

    Regulamin konta

w sklepie www.sklep.evahl.pl

 

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Zawartość strony internetowej www.sklep.evahl.pl oraz jej wszystkie części składowe nie mogą być powielane i kopiowane zarówno w części, jak i w całości bez zgody właściciela, a treść, elementy graficzne, fotografie i inne, są chronione prawem autorskim w całości oraz we fragmentach.

 

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

                                                                      §1
                                                                 Definicje

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Sklep – sklep internetowy pod adresem https://sklep.evahl.pl
Sprzedawca - DORDŻE Eva HL. Ewa Hejman-Lenga
nip: 8321776263

                                                                       §2

                                                         Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres pocztowy: ul. Radockiego 272/5 Katowice 40-645
 2. Adres e-mail: shop@sklep.evahl.pl
 3. Telefon: 603-432-227

                                                               §3
                                                  Wymogi Techniczne
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
 2. aktywne konto e-mail
 3. urządzenie z dostępem do Internetu
 4. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

                                                               §4
                                                            Konto
 5. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 6. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 7. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 8. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 9. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 10. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: shop@sklep.evahl.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 11. Kupujący jest zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do konta w Sklepie internetowym przed dostępem osób nieuprawnionych.

                                                              §5
                                                       Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail shop@sklep.evahl.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

                                                          §6
                                                Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 2. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                                                §7
                                                        Zastrzeżenia
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl